Evaluering af “Parterapi for udviklingsteams”

Da jeg designede forløbet omkring Parterapi for udviklingsteams i starten af 2021, vidste jeg, at jeg gerne ville teste det. Både fordi det ligger mig meget naturligt, at teste alle idéer af (baggrund i Design Thinking), men også for at høre fra eventuelle deltagere, hvad de egentlig synes om oplevelsen.

Læring handler for mig, om at kunne teste hypoteser af og hele tiden tilpasse sig. Jeg har både fået en masse interessant viden, ud af at teste min idéer, men også en masser nye idéer og aha oplevelser, alt det der gør test oplevelser fede i mine øjne. Da jeg arbejdede som UX’er og BA, synes jeg altid brugertests var de fedeste opgaver, for man kan tænke nok så meget over hvad folk tænker og gør, i sit eget lille laboratorie, men at se dem reagere i virkeligheden, giver altid virkelig meget værdi!

Jeg kan godt lide at strukturer mine tanker, og samtidig også at dele dem med andre, så hermed min liste af personlige refleksioner:

  1. Konflikter som ‘nøglen’ er overvurderet
  2. Teoretisk viden er ikke interessant for alle
  3. Fælles sprog er guld værd
  4. Tydelighed af min egen tilgang

Konflikter som ‘nøglen’ er overvurderet

Med en titel som “Parterapi for udviklingsteams”, giver det ikke mening kun at fokusere på, eksisterende konflikter, som en klog veninde sagde “man går også i terapi for at forebygge konflikter”, hvilket giver mega god mening. Jeg havde på en eller anden måde, sat konflikter som mit omdrejningspunkt for min service, hvilket var lidt af en tankefejl.

I min test virksomhed, var der ikke nogen konflikter, men vi talte stadig omkring konfliktkulturer, konfliktstile og andre gode guldkorn, jeg selv fik, fra mit kursus i “Coaching og Konflikthåndtering”. Jeg holdt blandet andet et konkret oplæg med nævnte indhold og fik feedback så som:

Det er altid godt med øget selvindsigt og bevidsthed omkring egne handlemønstre.

Men også noget der leder videre til min næste læring.

Teoretisk viden er ikke interessant for alle

Jeg har en tendens, til at ligge en stor vægt på teori og grund viden, dog krydret med personlige historier og oplevelser. Teorien kan dog til tider komme til at fylde for meget. Der skal jeg huske, at det, at jeg har brugt lang tid på at tilegne mig viden, gør mig til en form for ekspert. Jeg behøver derfor ikke hele tiden at nævne de eksperter, eller teorier, praktisk viden og omstillingen er langt vigtigere.

Det er vigtigt for mig at lege med balancen mellem teori, praksis og virkelige eksempler, så det er en nød der skal knækkes på sigt. Det er også en af grundene til jeg tænker om en del af min service mere egner sig til et kursus eller en uddannelse..

Fælles sprog er guld værd

Noget af det jeg måske havde en idé om var værdifuldt, men som virkelig gav mening (både i denne test og i et oplæg jeg holdte i start november), var workshop og samtale omkring Fælles Sprog, eller Fælles Mentale Modeller, som Amy Edmondson kalder dem. I oplægget i november, talte vi primært om konceptet og deltagernes oplevelser, men i min test virksomhed, prøvede jeg et workshop format af, som både var sjovt og lærerigt.

“Man tror ikke at det er et problem for en selv, men der er så meget der ikke er en kollektiv forståelse omkring.”

Relevansen i at have et fælles sprog, er både noget der ligger på team, afdeling og organisations niveau, det er derfor også et element, der sagtens kan stå alene som en længere workshop. Noget jeg vil lege mere med i 2022, sig endelig til, hvis du er interesseret i at vide mere!

Tydelighed af min egen tilgang

Jeg er som person meget introvert, det er ikke altid noget, man kan se på mig, jeg oplever faktisk ofte at folk ikke tror på mig, når jeg fortæller det. Det betyder til gengæld også, at måden jeg laver workshops på eller præsentationer, er derfor ud fra en mere introvert tilgang. Jeg ser derfor pauser, reflektionsrum og alene tid som essentielt, til som modtager, både at kunne indtage viden, men også dele egne tanker.

Det var faktisk en overraskelse for mig, at blive mødt af en modtager, der ikke kun misforstod den intention, men også decideret negligerede hvor meget det betyder for ‘folk som mig’. Jeg er derfor blevet bevidst om, at sætte ord på, at de beslutninger jeg har taget ift. strukturering af indhold, er bevidste beslutninger, tilpasset til et introvert publikum, som i min oplevelse ofte bliver overset.

Afrunding

Alt i alt, har det været en spændende oplevelse, at teste alle mine mange tanker af, om indhold, format og helhed, med virkelige mennesker.

Servicen kommer til at ændre sig, men der kommer også andre tilbud, der binder det hele sammen, til en palette, med fokus på samarbejde og forståelse.

Scroll to Top